Side Leg Lifts

ฟิตเนสบอดี้

ท่าสควอทลดต้นขา ปั้นหุ่นสวยต้นขาเรียวกระชับ

ท่าสควอทลดต้นขา ปั้น

Read More
ฟิตเนสบอดี้

ท่าปั้นสะโพก 3 ท่า การเล่นก้น ช่วยกระชับบั้นท้ายให้ดูดี

ท่าปั้นสะโพก 3 ท่า ก

Read More
ฟิตเนสบอดี้

เล่นก้นให้เด้ง แบบขาไม่ใหญ่ ต้องทำอย่างไร

เล่นก้นให้เด้ง แบบขา

Read More