Plank

Uncategorized

ท่าลดพุงต้องทำให้ได้ 5ท่าลดพุงเร่งด่วน7วัน

ท่าลดพุงต้องทำให้ได้

Read More
ฟิตเนสบอดี้

กระชับหน้าท้องง่ายๆด้วยท่านอนบนเตียง

กระชับหน้าท้องง่ายๆด

Read More
ฟิตเนสบอดี้

เทคนิคเปลี่ยนเอวตรงให้เป็นเอว S

เทคนิคเปลี่ยนเอวตรงใ

Read More
วิธีการเล่นเวท

10 ท่าบอดี้เวท ทั่วร่าง

10 ท่าบอดี้เวท ทั่วร

Read More
กีฬา-กล้ามเนื้อ

รวมเทคนิคท่า Plank สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

รวมเทคนิคท่า Plank ส

Read More
ฟิตเนสบอดี้

3 เทคนิค Body Weight เริ่มต้นง่าย ๆ

3 เทคนิค Body Weight

Read More