จริงหรือไม่ กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การเผาผลาญก็สูงขึ้น ?