กีฬา-กล้ามเนื้อ

ส่วนไหนบนร่างกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้

ส่วนไหนบนร่างกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้

กล้ามเนื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยออกแรงพยุงและเคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่พยุงและปรับเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายเราแล้วนั้นกล้ามเนื้อในร่างกายของคนเราแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆเลยก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อคลาย ความทนทานต่อกล้ามเนื้อกำลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสัดส่วนรูปร่างที่ดูดีด้วยกล้ามเนื้อหลายคนอาจเลือกวิธีที่ออกกำลังกายอย่างหักโหมเพื่อให้ได้ได้กล้ามเนื้อแต่ลืมคำนึงไปว่าการออกกำลังกายอย่างหักโหมนั้นจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บได้กล้ามเนื้อพบเกือบทุกชนิดในร่างกายเรา เพราะกล้ามเนื้อมีความสำคัญทั้งช่วยพยุงตัวล้วนอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งสิ้น

ส่วนไหนบนร่างกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้

 • กล้ามเนื้อแขน

เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าของต้นแขนทำหน้าที่เหยียดปลายแขนหรือข้อศอก

กล้ามเนื้อของปลายแขนนั้นมีอยู่หลายมัดแบ่งออกเป็นด้านหน้าและด้านหลังและจำแนกเป็น2ชั้น คือ ชั้นตื้นและชั้นลึก

 • กล้ามเนื้อมือ

เป็นกล้ามเนื้อสั้นๆที่ทำหน้าทีเคลื่อนไหวนิ้วมือกล้ามเนื้อ

 • กล้ามเนื้อต้นขา

กล้ามเนื้อต้นขานั้นมีกล้ามเนื้อด้านหน้าขิงต้นขามีหน้าที่เหยียดปลายขาและกล้ามเนื้อด้านในของต้นขามีหน้าที่หุบต้นขาส่วนกล้ามเนื้อด้านหลังของต้นขามีหน้าที่งอปลายขา

 • กล้ามเนื้อของปลายขา

เป็นการเคลื่อนไหวช่วยทำหน้าที่เหยียดกับปลายเท้าเหมือนกล้ามเนื้อด้านหลังของา

 • กล้ามเนื้อของไหล่

ทำหน้าที่ยกแขนขึ้นมาข้างบนให้ได้ระดับกับไหล่เป็นมุมฉาก

คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ

 • มีความรู้สึกต่อสิ่งเร้าสามารถรับหรือตอบสนองได้จากการยืดหรือหดของกล้ามเนื้อ เช่น เวลาเราโดนของร้อน เรามักจะหนีหรือหลบเลี่ยง
 • มีความยืดหยุ่นคลายยาง ที่พร้อมจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ภายหลังจากที่ถูกยืดแล้ว
 • การหดตัวของกล้ามเนื้อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระตุ้น

หน้าที่สำคัญของกล้ามเนื้อ

 • รักษาระดับอุณหภูมิของร้างกายโดยผลิตความร้อนมาตามที่ปริมาณร่างกายต้องการ
 • ทำให้ร่างดายเคลื่อนไหวได้โดยเปลี่ยนจากพลังงานที่ได้จากสารอาหารมาเป็นพลังงานกล
 • คงรูปของร่างกายและยึดข้อต่อไว้ด้วยกัน และควบคุมการเคลื่อนไหวท่าทางของร่างกาย

บทสรุป

กล้ามเนื้อนั้นสามารถสร้างได้บนทุกส่วนของร่างกายเพราะกล้ามเนื้อในทุกส่วนของร่างกายล้วนมีความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมากเพราะกล้ามเนื้อทำหน้าที่หลายๆส่วนในร่างกายทั้งช่วยควบคุมแขนและขา รวมทั้งภายในและภายนอกร่างกายก็สำคัญมากรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อคลายรวมไปถึงการรับความรู้สึกการกระตุ้นการเคลื่อนไหวในทุกๆส่วนของร่างกาย หากได้ออกกำลังกาย ฝึกการเคลื่อนไหวบ่อยๆจะทำให้กล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหวและจะทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแกร่งและไม่ทำให้เกิดการปวด เข็ดหรือเมื่อยกล้ามเนื้อได้

ส่วนไหนบนร่างกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *